Prof. Dr. BURHAN ARSLAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. BURHAN ARSLAN

T: (0282) 250 2137

M barslan@nku.edu.tr

W barslan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:Endüstri Bitkileri
Doktora
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 1990-1994
Tez: Bazı Ekim ve Hasat Zamanlarının Şeker pancarı (Beta vulgaris sac.)’nı verim ve kalite Özelliklerine Etkisi (1994)
Yüksek Lisans
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL)
Öğrenim Yılları: 1987-1990
Tez: BİTKİ SIKLIĞININ BAZI PATATES (Solanum tuberasum L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİMİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (1990)
Lisans
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1983-1987
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2007-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2005-2007
Doç. Dr. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1997-2005
Yrd. Doç. Dr. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1994-1997
Araş. Gör. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1990-1994
Araş. Gör. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1989-1990
İdari Görevler
Rektör Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2011-2013
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-2011
MYO/Yüksekokul Müdürü SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU
2010-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-
Bölüm Bşk. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
2000-2002
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1999-2002
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARSLAN B., CULPAN E., Effects of Different Gibberellic Acid Doses on Seed Yield, Oil Content and Some Quality Traits of Safflower (Carthamus tinctorius L.), The Journal of Global Innovations in Agricultural and Social Sciences, vol. 5, pp. 5-9, 2017.
Özgün Makale Google Scholar, CAB Abstracts, AGRICOLA, AgBiotech News and Information, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG), Biological & Agricultural Abstracts Plus (Wilson), CSA Environmental Sciences & Pollution Management Database (CSA/CIG)
2. ARSLAN B., CULPAN E., ATEŞ E., A New Alternative Species as a Medicinal Aromatic and Forage Crop Blue Melilot Melilotus caeruleus L Desr, Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol. 30, pp. 392-394, 2016.
Özgün Makale CAB Abstracts
3. KAYA A. R., E. T., A. B., Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk Gossypium hirsutum L ve Gossypium barbadense L Çeşitlerinin ve Türler Arası Melezlemelerle Elde Edilen Hatların G hirsutum L G barbadense L Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 3, pp. 65-72, 2013.
Özgün Makale
4. Arslan B., E. A., L. C., Forage yield and some quality properties of safflower Carthamus tinctorius l fodder pea Pisum arvense l mixtures as affected by sowing rates in Tekirdag, Turkey. R. Agric., pp. 255-260, 2012.
Özgün Makale SCI
5. Istanbulluoglu A., A. B., G. E., G. E. a. P. C., Effects of deficit irrigation regimes on the yield and growth of oilseed rape Brassica napus L, Biosystems Engineering, pp. 388-394, 2010.
Özgün Makale SCI
6. Çırak C., R. J., A. B., Variation of bioactive substances in Hypericum montbretii during plant growth, Natural Product Research, pp. 246-252, 2008.
Özgün Makale SCI
7. Çamaş N., A. B., U. A., Elemental analysis of tobacco leaves by FAAS and WDXRF spectroscopy, Asian J. Chem, pp. 3135-3142, 2008.
Özgün Makale SCI
8. Çırak C., R. J., J. V., I. L. a. A. B., Chemical Constituents of Some Hypericum Species Growing in Turkey, Journal of Plant Biology, pp. 632-635, 2007.
Özgün Makale SCI
9. ARSLAN B., Assessing of Heritability and Variance Components of Yield and Some Agronomic Traits of Different Safflower Carthamustinctorius L Cultivars, Asian Journal of Plant Sciences, pp. 554-557, 2007.
Özgün Makale SCI
10. ARSLAN B., Relationships among yield and some yield characters in potato Solanum tuberosum L, Journal of Biological Sciences, pp. 973-976, 2007.
Özgün Makale
11. ARSLAN B., The determination of oil content and fatty acid compositions of domestic and exotic safflower Carthamus tinctorius L genotypes and their interactions, Journal of Agronomy, pp. 415-420, 2007.
Özgün Makale
12. ARSLAN B., The path analysis of yield and its components in safflower Carthamus tinctorius L, Journal of Biological Sciences, pp. 668-672, 2007.
Özgün Makale SCI
13. Arslan B., O. A., Genetic and Geographic Polymorphism of Cultivated Tobaccos Nicotiana tabacum in Turkey, Russian Journal of Genetics, pp. 1-5, 2006.
Özgün Makale SCI
14. Aksoy A., A. B., T. İ., D. Ö., Farklı Dozlarda Gübrelenen Patates Bitkisinin Yumrularındaki Nitrat ve Nitrit Düzeyleri, TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, pp. 461-465, 1999.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAŞAN M., A. B., Akrilamid kimyası oluşum mekanizmaları ve gıdalarda bulunuşu, Hasad Gıda Dergisi, ss. 16-21, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. İlbaş A., B. Y., B. A., O. E. Ö. D. E. G., Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi, Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss. 32-35, 1997.
Özgün Makale
3. Çiftçi V., A. B., E. M., Mercimek L culinaris MEDIK de ilk gelişme döneminde kök ve toprak üstü organlarının durumu, A.Ü. ZiraatFak. TarımBilimleri Dergisi, ss. 16-19, 1997.
Özgün Makale
4. İlbaş A., B. Y., B. A., E. G., Bitki Sıklığının Bazı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi, Y.Y.Ü. Zir. Fak. Dergisi, ss. 129-143, 1996.
Özgün Makale
5. İlbaş A., E. G., B. Y., B. A., Farklı Azotlu Gübre Seviyeleri İle Şeker Pancarının Verimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Y.Y.Ü. Zir. Fak.Dergisi, ss. 97-113, 1996.
Özgün Makale
6. İlbaş A., B. Y., B. A., E. G., Sulama Sayısının Bazı Ayçiçeği Helianthus annuus L Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi, Y.Y.Ü.Zir.Fak.Dergisi, ss. 9-22, 1996.
Özgün Makale
7. İlbaş A., B. Y., B. A., Ö. D. E. G., Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ayçiçeği Helianthus annuus L Çeşitlerinin Verimi ve Önemli Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Y.Y.Ü.Zir. Fak. Dergisi, ss. 189-203, 1996.
Özgün Makale
8. Arslan ., B. Y., E. G., A. İ. N. Y. Ö. D., Soya Fasulyesinde Glycinemax L Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Korelasyon ve Path Analizi Üzerinde Bir Araştırma, Y.Y.Ü. Zir. Fak.Dergisi, ss. 129-137, 1994.
Özgün Makale
9. Arslan B., K. K., Bitki Sıklığının Bazı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinin Verimi ve Önemli Özelliklerine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma, Y.Y.Ü. Zir.Fak.Dergisi, ss. 89-111, 1991.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ARSLAN B., Türkiye´de Patates Üretimi, Tarım Türk Dergisi, ss. 6-10, 2017.
2. ARSLAN B., Dünyada ve Türkiyede Şeker Pancarı Tarımı Beta vulgaris, Tarım Gündem Dergisi, cilt 6, ss. 32-36, 2016.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ARSLAN B., 2023-2071 Vizyonuyla Tarım, Bölüm: Yağ Bitkileri Üretimi, Yayın Yeri: Semih Ofset, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ARSLAN B., CULPAN E., ATEŞ E., A New Alternative Species As a Medicinal, Aromatic and Forage Crop: Blue Melilot (Melilotus caeruleus (L.) Desr.), 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Poster
2. ARSLAN B., CULPAN E., Development of Sunflower Production in Turkey, 19th INTERNATIONAL SUNFLOWER CONFERENCE (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
3. ŞATANA A., ARSLAN B., Effects of Zinc and Boron Foliar Application in Sugarbeet, 27th Annual Meeting, Association for the Advancement of Industrial Crops, Industrial Crops: Research to Commercial Application (18.10.2015-22.10.2015).
Poster
4. ŞATANA A., ARSLAN B., ATEŞ E., ÜZEN E., ÇIRAK C., Identification and Distribution of Hypericum perforatum L. on Mount Isıklar (Ganos), Tekirdag, Turkey., 27th Annual Meeting, Association for the Advancement of Industrial Crops, Industrial Crops: Research to Commercial Application (18.10.2015-22.10.2015).
Özet bildiri
5. ޞatana A., A. B., Recent Developments of Potato Storage in Turkey., The 18th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Oulu, Finland. (24.07.2011-29.07.2011).
Özet bildiri
6. Esendal E., A. I., B. A., C. P., Effect of water stress on growth components of winter Safflower (Carthamus tinctorius L.)., 7th International Safflower Conference, WaggaWagga, Australia (03.11.2008-07.11.2008).
Tam metin bildiri
7. Esendal E., B. A., C. P., Effect of winter and spring sowing on yield and plant traits of safflower (Carthamus tinctorius L.), 7th International Safflower Conference, WaggaWagga, Australia (03.11.2008-07.11.2008).
Tam metin bildiri
8. Arslan B., E. A., A. T., E. E., Feeding and agronomic value of field pea (Pisum arvense L.)- safflower (Carthamus tinctorius L.) mixtures., 7th International Safflower Conference, WaggaWagga, Australia (03.11.2008-07.11.2008).
Tam metin bildiri
9. Esendal. E., B. A., C. P., Genotype×enviroment interaction and stability analysis of the seed yield and oil content of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars., 7th International Safflower Conference (03.11.2008-07.11.2008).
Tam metin bildiri
10. Arslan B., E. E., C. P., The economically important traits of safflower (Carthamustinctorius L.) cultivars and lines cultivated in Tekirdag, Turkey., 7th International Safflower Conference, WaggaWagga, Australia (03.11.2008-07.11.2008).
Tam metin bildiri
11. Tuna M., E. T., C. P., B. A. a. E. E., Nuclear DNA Content of Some Carthamus L. Species by Flow Cytometry., 6. International Safflower Conference, Kumburgaz, İstanbul (06.06.2005-10.06.2005).
Tam metin bildiri
12. Arslan B., M. K., Oil content and fatty acids composition of some safflower cultivars in Van (Turkey), 6. International Safflower Conferance, Kumburgaz, İstanbul (06.06.2005-10.06.2005).
Tam metin bildiri
13. Tunçtürk M., B. A., V. Ç., Relationships among traits using correlation and path coefficient analysis in safflower (Carthamus tinctorius L.), 6. International Safflower Conferance, Kumburgaz, İstanbul (06.06.2005-10.06.2005).
Tam metin bildiri
14. Küçük M., B. A., The Nutrition Value of Safflower Oil and It´s Effect on Human Health., VIth Int. Safflower Conference, Kumburgaz, İstanbul. (06.06.2005-10.06.2005).
Tam metin bildiri
15. Arslan B., E. G., T. E., The effects of late harvest on some yield and quality characters of safflower., Proceedings of The Vth International Safflower Conference, Williston, North Dakota (USA) (23.07.2001-27.07.2001).
Özet bildiri
16. Arslan B., E. G., T. E., The effects of late harvest on some yield and quality characters of safflower., Proceedings of The Vth International Safflower Conference, Williston, North Dakota (USA) (23.07.2001-27.07.2001).
Tam metin bildiri
17. Arslan B., E. E., Z. E., The effects of N application times on morphology, yield and guality characters of safflower., Proceedings of The Vth International Safflower Conference, Williston, North Dakota (USA) (23.07.2001-27.07.2001).
Tam metin bildiri
18. Arslan B., E. E., Z. E., The effects of N application times on morphology, yield and guality characters of safflower., Proceedings of The Vth International Safflower Conference, Williston, North Dakota (USA) (23.07.2001-27.07.2001).
Özet bildiri
19. Günel E., B. A., Effects of Nitrogenous Fertilizer Forms and Doses on the Yield and Yield Characteristics of Safflower (Charthamus tinctorius L.)., Proceedings Fourth International Safflower Conference, Bari (Italy) (02.06.1997-07.06.1997).
Tam metin bildiri
20. Arslan B., B. Y., A. İ., Ö. D., N. O., The Effect of Sowing Date on Yield and Yield characters of Varieties of Safflower (Charthamus tinctorius L.), Proceedings Fourth International Safflower Conference, Bari (Italy) (02.06.1997-07.06.1997).
Tam metin bildiri
21. Aksoy A., B. A., İ. T., Ö. D., Farklı Dozlarda Gübrelenen Patates Bitkisinin Yumrularındaki Nitrat ve Nitrit Düzeyleri., Türk Toksikoloji Derneği 2. Ulusal Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya (03.04.1997-06.04.1997).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ARSLAN B., Türkiye’de ve Dünya’da Şeker Pancarı Tarımı, Sulu Tarım Alanlarında Sürdürülebilirlik Çalıştayı (17.02.2015-18.02.2015).
Tam metin bildiri
2. PAŞA C., ESENDAL E., ARSLAN B., The effect of spring and winter sowing on yield and plant traits of safflower (Carthamus tinctorius L.), 8. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
3. Arslan B., T. M., Patates Ürünlerinde Akrilamid Oluşumuna Etki Eden Faktörler, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi (25.06.2007-27.06.2007).
Poster
4. Esendal E., Y. B., N. Ç., B. A., Bitkisel Yağların Biyodizel Üretim Teknolojisi ve Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması., 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun (28.05.2007-31.05.2007).
Tam metin bildiri
5. Esendal E., N. Ç., B. A., Ö. Ç. v. C. P., Biyodizel Alanında Endemik Yağ Bitkilerinin Önemi., 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel sempozyumu, Samsun (28.05.2007-31.05.2007).
Tam metin bildiri
6. Arslan B., F. A., Z. E., Kısıtlı Koşullarda Yetiştirilen Bazı Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
7. Arslan B., F. A., T. E., Kısıtlı Koşullarda Yetiştirilen Bazı Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma., Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
8. Arslan B., F. A., M. T., Van´da Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma., Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
9. ARSLAN B., Farklı Patates Çeşitlerinin Renk Parametrelerinin Cips Rengine Etkileri., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi III. Ulusal Patates Kongresi, İzmir (23.09.2002-27.09.2002).
Tam metin bildiri
10. ARSLAN B., Van´da Yapılan Patates Tarımı Üzerine Genel Bir Değerlendirme., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi III. Ulusal Patates Kongresi, İzmir (23.09.2002-27.09.2002).
Tam metin bildiri
11. Arslan B., M. T., T. E., Z. E. v. A. R. K., Van-Erciş´te Baz Patates Genotiplerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi., III. Ulusal Patates Kongresi (23.09.2002-27.09.2002).
Tam metin bildiri
12. Arslan B., Z. E., T. E., Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Azotlu Gübrelerin Aspir Bitkisinin (Carthamus tinctorius L.) gelişmesi İle Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, Ç.Ü. Zir. Fak. Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, Adana (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
13. Arslan B., T. E., Z. E., Farklı Hasat Zamanlarının Aspir (Carthamus tinctorius L.) in Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri., Ç.Ü. Zir. Fak. Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, Adana (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
14. Dede Ö., E. G., B. Y., B. A. v. N. O., Patateste Depolama Kayıpları Üzerine Farklı Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Etkisi., Atatürk ÜniversitesiZiraatFakültesi II. Ulusal Patates Kongresi, Erzurum (28.06.1999-30.06.1999).
Tam metin bildiri
15. ARSLAN B., Bitlis İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkileri Tarımının Önemi ve Geliştirilmesi İçin Bazı Öneriler., T.C. Bitlis Valiliği, Bitlis İli Kalkındırma Stratejileri Sempozyumu (25.05.1999-26.05.1999).
Tam metin bildiri
16. ARSLAN B., Van’da Endüstri Bitkilerinin Durumu ve Verimliliği Artırmada Bazı Önlemler, Doğu Anadolu Tarım Kongresi (14.09.1998-18.09.1998).
Tam metin bildiri
17. Arslan B., A. İ., B. Y., Aspirde Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Form ve Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma., OMÜ Zir.Fak. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun (22.09.1997-25.09.1997).
Tam metin bildiri
18. Arslan B., Ö. D., Ş. T., A. İ., Azotlu Gübre Uygulanan Patates (Solanum tuberosum L.) Bitkisinin Bazı Besin Maddeleri İçeriğinin Belirlenmesi., OMÜ Zir.Fak.Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun (22.09.1997-25.09.1997).
Tam metin bildiri
19. İlbaş A., B. Y., B. A., E. G., Farklı Formlarda ve Bölerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında Verim Üzerine Etkisi, OMU. Zir.Fak.Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun (22.09.1997-25.09.1997).
Tam metin bildiri
20. İlbaş A., B. A., B. Y., O. E., E. G., Şeker Pancarında Bedele Esas Ham Şeker Oranının Belirlenmesindeki Örnekleme ve Analiz Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma, OMÜ Zir.Fak.Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun (22.09.1997-25.09.1997).
Tam metin bildiri
21. Günel E., Y. N., A. B., Van Ekolojik Şartlarında Yetiştirilebilecek Aspir Çeşitleri İçin Uygun Sıra Aralığının Saptanması Üzerine Bir Araştırma., EÜZF Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, İzm,r (25.04.1994-29.04.1994).
Tam metin bildiri
22. Kolsarıcı Ö., N. B., N. İ., M. M. v. B. A., Yağlı Tohumlu Bitkilerin Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri., TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi. Ankara.
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Yabancı Orijinli Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Tohum Verimi ve Verim Özellikleri ile Yağ Oranlarının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.06.2016-Devam Ediyor.
2. Trakya Bölgesinde Üretilen Şeker Pancarında Ağır Metal İçerikleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 30.03.2013-20.10.2015.
3. Işıklar Dağında (Ganos-Tekirdağ) Hypercum L. (Glusiaceae) Türlerinin Teşhisi ve Örneklendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 13.06.2012-15.03.2013.
4. Van ekolojik koşullarında azotlu gübre form ve miktarlarının bazı aspir çeşitlerinin verimi ile önemli tarımsal ve teknolojik özellikleri üzerinde bir araştırma, BAP, Araştırmacı.
5. Van ekolojik şartlarında farklı ekim ve söküm zamanlarının bazı şekerpancarı (Beta vulgaris L.) çeşitlerinin verim ve önemli kalite özellikleri üzerinde bir araştırma, BAP, Araştırmacı.
6. Bazı patates çeşitlerinin in vitro´da vegetatif üretimi ve tarla verimleri, BAP, Araştırmacı.
7. Van´da bazı yağlık ayçiçeği (Helianthus annus L.) çeşitlerinde farklı ekim zamanı ve bitki sıklıklarının çeşitlerin tarımsal, fizyolojik, verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri, BAP, Yönetici.
8. Van ekolojik koşullarında sıra aralığı-azot-fosfor uygulamalarının aspirde verim ve verimle ilgili bazı özelliklerinin araştırılması, BAP, Yönetici.
9. Van ekolojik koşullarında bazı yerfıstığı (Arachis hypogea L.) çeşitlerinin yetişme olanaklarının araştırılması, BAP, Yönetici.
Üyelikler
Tarla Bitkileri Derneği, Üye, 1994-.